Projekty

Národný projekt

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

V rámci projektu získala naša materská škola set digitálnych zariadení: Interaktívnu tabuľu, notebook, farebnú laserovú tlačiareň.

Projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

2-ročné deti v materskej škole

https://www.slovenskemamicky.sk/psycholog-varuje-pobyt-dvojrocnych-deti-v-skolkach-nie-je-vhodny/?utm_content=buffer031b0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer