Poskytujeme celodennú starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov, výnimočne aj od 2 rokov, pokiaľ nám to dovoľuje kapacita. Štrukturované prostredie v triede vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých činností v malých skupinách, v tzv. centrách aktivít. Zariadenie pozostáva z troch tried.

 

Zamestnanci:  

V našom zariadení pracujú kvalifikovaní pedagógovia:

riaditeľ školy: Mgr. STRAČIAKOVÁ Jela

zástupca riaditeľa pre MŠ: Bc. Hricová Klaudia

učiteľky: Mgr. Jurčová Katarína, Gabrižová Alena,

                Bc. Moravčíková Michaela, Kováčová Petra

 

Prevádzkoví zamestnanci: 

Ing. Benková Iveta, Slyšová Daniela, Juríková Soňa

Majdeková Terézia, Surová Anna, Slúková Katarína

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.40 do 16.30 hod. 

Schádzanie detí do MŠ je do 8.00 hod., kedy sa hlási počet stravujúcich detí a normovanie stravy.

O 8.00 hod. sa zamyká budova MŠ pre väčšiu bezpečnosť detí a začínajú sa cielené aktivity , zdravotné cvičenia  a výchovno -vzdelávacia činnosť.

 

 V čase od 6.40 do 7.30 hod. sa deti schádzajú v triede Krtko. Od 7.30 hod. sa začína prevádzka vo všetkých troch triedach. Po 15.00 hod. sa deti 1. pavilóna rozchádzajú v triede Krtko a trieda Žabka je vo svojej časti do 16.00 hod, potom prechádza do triedy KRTKO.

       

V materskej škole je zabezpečená zdravá výživa s väčším množstvom ovocia a zeleniny.


2-ročné deti v materskej škole

https://www.slovenskemamicky.sk/psycholog-varuje-pobyt-dvojrocnych-deti-v-skolkach-nie-je-vhodny/?utm_content=buffer031b0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer