Všeobecné informácie

09.10.2013 00:00

Naša materská škola začala v školskom roku 2009/2010 uskutočňovať predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu " Cesta za poznaním "

Základom pre tvorbu tohto programu bol Štátny vzdelávací program ISCED 0.

Dôležitým dokumentom je vnútorný  Školský poriadok, podľa ktorého sa riadi organizácia a chod materskej školy.

Dieťa sa do materskej školy príjíma vždy k septembru nasledujúceho školského roka na základe písomnej žiadosti

 / Žiadosť.doc (43520)/, ktorú podá rodič spravidla v marci, keď je zápis do MŠ. 

—————

Späť

2-ročné deti v materskej škole

https://www.slovenskemamicky.sk/psycholog-varuje-pobyt-dvojrocnych-deti-v-skolkach-nie-je-vhodny/?utm_content=buffer031b0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer