Čo ponúkame...

17.11.2009 16:54

"Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil."

Program dňa:

1. Hry a činnosti podľa voľby detí

2. Zdravotné cvičenie

3. Cielené aktivity  Sedem kruhov poznania Predškoláka.docx (98,3 kB)

4. Pobyt vonku

5. Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Podporujeme:

* sebavedomie

* zvedavosť

* schopnosť konať s určitým cieľom

* sebaovládanie

* schopnosť pracovať s ostatnými

* schopnosť komunikovať

* schopnosť spolupracovať

V MŠ je zabezpečená:

°  zdravá životospráva

°  poradenská činnosť

°  všestranná príprava na vstup do ZŠ

°  krúžok "Angličtina hrou"

°  náboženská výchova

°  "Evička nám ochorela"

  / základy starostlivosti o zdravie /

 

—————

Späť


2-ročné deti v materskej škole

https://www.slovenskemamicky.sk/psycholog-varuje-pobyt-dvojrocnych-deti-v-skolkach-nie-je-vhodny/?utm_content=buffer031b0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer